This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info

Tepelné zpracování

Nabízíme kalení, žíhání (na měkko, na odstranění vnitřního pnutí, normalizační), cementování, pískování,
rovnání, oxidační černění, středofrekvenční a vysokofrekvenční kalení.

TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI:
Cementování v plynné atmosféře do ø 500 mm a délky cca 1 500 mm, drobné dílce dle dohody
Žíhání do ø 900 mm a délky cca 2400 mm, drobné dílce dle dohody
Kalení do ø 550 mm a délky cca 2000 mm, drobné dílce dle dohody
Pískování dle dohody a rozměrů dílce, tryskací prostor 2 000 mm × 2 000 mm × 1 500 mm – možnost zavěšení dílce
Černění dílce do 250 kg a rozměrů 250 mm × 250 mm × 1 450 mm, drobné dílce dle dohody
Středo a vysokofrekvenční kalení od ø 10 mm do ø 200 mm, délky cca 2000 mm a váze cca 250 kg. Kalíme otvory, ozubená kola,
pojezdová kola ø cca 500 mm a délky 120 mm, různé tvarové dílce dle dohody a možností

Nejsme vybaveni ochrannou atmosférou.
Jsme vybaveni i na kalení za vyšších teplot bez ochranné atmosféry cca 1100 °C.