This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info

Definice neetického jednání

Neetické jednání je takové, které porušuje jak etický kodex společnosti KOVOSVIT MAS, tak i všeobecnou představu o morálně správném jednání. Na ET-LINK se můžete obrátit s jakýmkoli problémem, který ohrožuje Vás, Vaši práci, kolegy, nadřízené či celkový běh společnosti KOVOSVIT MAS.

 

Formy neetického jednání:

 

 • přímé porušení zákonů České republiky
 • korupční podezření
 • psychická či fyzická šikana ze strany ostatních zaměstnanců
 • bossing, ignorace, tresty
 • sexuální obtěžování
 • tlak na pracovní výkon vyhrožováním
 • porušování osobní bezpečnosti
 • porušování bezpečnosti práce
 • pracovně právní záležitosti (mzdová spravedlnost, doba práce, povyšovaní, příplatky, vyslání na služební cesty)
 • jednání úmyslně směřující k poškození dobrého jména skupiny nebo firmy
 • porušování pravidel hospodářské soutěže
 • defraudace, přisvojování nápadů kolegů
 • zneužívání pravomocí
 • krádeže firemního či soukromého majetku
 • zneužívání firemního majetku
 • finanční podvody
 • falšování smluv
 • přijímání úplatků
 • plýtvání a neekologické chovaní
 • rozšiřování pomluv a lživých informací, intriky
 • šíření diskrétních informací